Lo scrittore Consolo premia Totò Treppiedi  vincitore del "Premio Parnaso" 2005  Mentre lo scrittore Andrea Cammilleri è intervenuto in "videoconferenza"

Cunsiderazioni amari in caniattinisi strittu non accurturatu.

                                   Arridiemmu puru ca aviemmu lu patri babbu.

(Vincitore “Premio Parnaso 19 Dicembre 2005” Totò Treppiedi)

 

Chistu è un modu pi diri ca c’è picca d’arridiri di sti tiempi,cu un paisi accussì spertu, evolutu, riccu e democraticu, a lu puntu tali, ca pi farisi guvernari, appiru a scinniri tri Proconsoli Spagnoli mannati di Roma:

i fratelli Collon, Janez, Ramones e Fernandez.

 

Giusta fussi la liggi si lu populu avissi committutu cosi tinti, ma lu fattu è ca “chiangi sempri lu bonu pi lu piccaturi”e pi curpa da un latu, di l’innominabili ca faciva e sfaciva chiddru ca vulia, e dall’antru di ddru minghiuni ca cumminannu ddra minghiata, ci detti a lu Guvernu lu lasu di mintirini a tutti ni la stessa varca, accussì ni diettiru na martiddrata ntesta a tutti li Caniattinisi, ca siemmu pi lu 98% babbasuna e sulu lu 2% vastasuna

 

Aviemmu voglia di fari ora Premi Parnasiani, doppu ca ficimu arridiri tutta l’Italia, tannu, quannu ni cummissariaru, ma anchi prima, quannu ancora era assai numinatu ni la storia comu lu paisi ca nun esisti, a lu puntu tali ca ni  lu  Cuntinenti,  li   Cuntinentala pi  diri  “vaffanculo”  dicivanu :                   “ ma vattene a Canicattì “.

 

Pi nostra furtuna e pi lu spiritu travagliaturi di li Caniattinisi ca si misiru a travagliari comu scecchi di issaru, ni ficimu canusciri finarmenti pi na cosa bona e dunci, ddra racina italia di Caniattì, unni e gghiè canusciuta e apprezzata finu a quannu la crisi agricola ni cunsumà arrieri.

 

Ora, stu canali ca ni cadì ntesta, essiri sciugliuti pi mafia, ca mancu la vriogna, a lu puntu ca ni cadieru l’uocchi nterra a lu 98% di li caniattinisi onesti, ca talia casu sunnu la stissa pircintuali di li babbasuna di prima.

 

Chi figura di tolli, ni tuccà fari, ca pirsinu li nostri murticieddri si rivotanu ni la nicchia, a cuminciari di li Arcadi maggiori e minori ca vulissimu onorari cu sta iniziativa accurturata, aiu la mpressioni ca anchi la scecca di don Decu Martines nun raglia cchiù pi la vriogna.

 

Ma chi c’è di fari, sapiemmu ca lu populu caniattinisi farà comu sempri,

“calati juncu ca passa la china” e doppu si sa, adasciu adasciu si susi e a dorsu nudu accumincia  a travagliari arrè di capu, cu maggiori lena e stannu cchiu attentu a li mpidugli.

 

Quannu na vota lu zi Caliddru si stuccà un ditu, pinsà subitu ca n’arristavanu ancora novi, lu zappiddruni lu maniava miegliu di prima, comu si avissi in manu un violoncellu cu la punta di fierru, l’unica differenza era ca quannu lu usava si sputava ni li manu, mentri forsi un prufissuri di musica chissu nun lu fa.

 

A propositu di sputari, mi veni in menti ca ci sunnu na puecu di modi di diri can nun mi quatranu, tipu “nun si sputa ni lu piattu unni si mangia” dicu iu, picchì unu l’avissi a fari sta fissaria, forsi picchì lu brodu di la minestra è picca, e l’antru dittu “nun sputari all’ariu ca ntesta ti torna” ma mi chiedo e mi addumannu, ma iddru chi è babbu, chi fa nun si po’ canziari accussì lu sputu arriva nterra o acchiappa a nantru.

 

Certi voti mi veni lu dubbiu ca l’Anticu, veru ca era saggiu, astutu e spertu

ma falliava macari iddru ogni tantu.

 

Nun capisciu ad esempiu quannu si dici “ cu futti futti Diu pirduna a tutti”

nun è certu un bell’esempiu pi li carusi ca criscinu sentiri diri sta cosa, allura la genti onesta ca si manteni tali chi è babbasuna? cca cadi lu sceccu

e lu Signuri in contraddizzioni, picchì di li du cosi l’una, o putiemmu fari socchi e gghiè e essiri pirdunati, oppuru fari li boni cristiani pi lu scantu di finiri all’infernu, sempri ca chistu esisti.

 

Nell’àttisa di sciogliri stu dilemma amleticu, spirammu ca armenu la giustizia di l’uomini facissi lu so camminu pi chiddri ca annu fattu cosi tuorti, anchi picchì quannu si dici “ fa beni e scordatillu, fa mali e pensaci”

si lu tintu veni cunnannatu a quarchi annu di carzaru, avi voglia e tiempu pi pinsari.

 

Sugnu perciò cummintu, ca a li nostri carusi bisogna ripetici sempri :

“iunciti cu li miegli di tia e appizzaci li spisi” si sta massima la putissimu allargari a li pulitici, avissimu raggiuntu du cosi mportanti, aviri figli cchiù bravi e forsi un paisi guvirnatu cu onestà e giustizia

 

 

    

 

 

Li milli euri di lu premiu Parnasianu

 

 Mi scusu e aggiungu pirdonu / a voscia ccillenza

si abusu ppi tanticchia / di la voscia pacienzia

lu fattu è prestu dittu / in quattru e quattrottu

si sordi mi sirbissiru / sugnu malaridduttu.

 

 La festa bella fu / cu sponza, lusciu, canti

ma lu sapiemmu tutti / nuddru fa nenti pi nenti

nun vulissi essiri iu / a passari ppi fissa

mancu lu parrinu / senza sordi / canta missa.

 

Lu trigesimu già passà / di l’accadutu

nun è ca lu bilanciu / è a funnu pirdutu?

mi vriognu / di sta richiesta mintiri in versi

ma ditimillu vui / sti sordi / chi fa li persi.

 

 Caniattì li 19 Innaru 2006

Totò Treppiedi

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                 Munnu è, munnu à statu.                                                          1

(Menzione speciale, 3° Premio Parnaso 20 Dicembre 2006)

Sicilia, furma strana, talia sempri in tri dirizioni,

ni lu munnu pari ca pi iddra, nun ci fussi cullucazioni,

sud e orienti, d’unni arrivaru, li greci e li musurmani,

di lu nord nveci,normanni,spagnoli, burbuna e romani.

 

La storia accumencia, cu lu anticu populu di li sicani,

di la cui canuscenza, troppu  siemmu, ancora  luntani,

po’ vinniru li siculi, ca ni lassaru sta beddra eredità,

nomu, c’ammu a purtari, finchè munnu nun ci sarà.

 

Chista è terra amara e beddra, a na sula cundizioni,

si finarmenti diremu basta, a quarsiasi antra nvasioni,

pi verità s’avi a diri, ca arcuni purtaru sulu tragedi e lutti,

antri nveci,  canuscenzi, ca  ancora oi cugliemmu frutti.

 

Chi diri di li greci, di la loru civiltà, di la loru filusufia,

altrovi si stava ni li caverni, ccà c’era già tiatru , puisia,

templi, anfiteatri, agorà, stori di populi di granni città,

mentri l’Italia si nutriva ancora, di lu scuru di la propria nciviltà.

 

Pi li romani, fummu sulu un populu babbu di putiri sfruttari,

custruivanu navi cu li nostri arbuli, pi lu furmientu poi arrubbari,

 la grannizza di Roma, custringiva tutti a fari cchiù sacrifici,

ma li siciliani sulu fami vidivanu, fami niura comu la pici.

 

Doppu vinniru antri romani, sta vota d’orienti, ntisi bizantini,

vinivanu cu li casci vacanti, si ni turnavanu cu chiddri chini,

sta storia durà un bellu piezzu, la Sicilia uecchi nterra a subiri,

ma ntantu all’orizzonti, s’affacciavanu, musurmani e capi emiri.

 

La loru conquista fu ruvinusa, eranu comu cani arraggiati,

ogni battaglia lassava nterra, distruzioni e genti scannati,

quannu finuta la guerra, ni truvammu arrè sutta patruna,

maraviglia!! si dimustraru, essiri miegli, di tanti antri latruna.

 

Avianu avutu cuntatti cu li greci, cu l’india , cu li sumeri,

di ddra ni purtaru attuli, aranci,ni nsignaru perfinu a cuntari,

mentri l’Italia mischina, lu mumentu tristu, di lu mediuevu patia,

li niuri ni nsignavanu, midicina, matematica e macari astrunumia.

 

A l’arabi doppu scunfitti, si sustituieru li nordici nurmanni,

cu Ruggeru e Fidiricu, si campava senza gravusi danni,

lu secunnu fu munarca democraticu , ntesta avia nuevi idei,

seppi nzina fari cunviviri, Cristu, Allah e anchi l’Ebrei.

 

Sutta duminazioni di li ngioini, ca guvirnaru cu pedi e manu,

tantu si ficiru schifiari, da fari scuppiari lu Vespru Sicilianu,

la Sicilia tutta nsemmula, pi la prima vota si ribellò,

cu nun sapia diri lu ciciru, pigliò la testa e ci la tagliò.

                     Ma la Barunia traditura, ca di lu populu si scantava,                               

nvitò li spagnula e li araunisi e la Sicilia ci arrigalava,

li nobili s’arruffianaru, li nuevi patruna appena arrivati,

li poveri nveci arristaru,  muerti di fami e scammisati.

 

Cincu seculi durò sta storia, ni lu munnu la guerra fitìa,

lotti di dinastii, guerri di cent’anni, chista era l’Europa civili,

sempri la Storia e li distini, la scrivinu iddri cu toni gintili,

tantu lu sangu è di li poviri cristi,custritti a muriri, da sta razza vili.

 

Eccu, arriva lu tiempu, di n’antra guerra di succissioni,

sta vota li nuevi patruna su francisi, chiamati borboni,

accattati,vinnuti, umiliati, comu armali da soma e d’appagnu,

faciemmu parti senza sapillu, di chiddru ca è un nuevu regnu.

 

Ora na vuci arriva luntana, parla di patria d’Italia ungiuta,

scinni Garibardi, cu milli cammisi, ca Pilu aspetta a la passata,

forsi chista è la vota bona, ca la giustizia verrà  liberata,

scinninu frati di stessu sangu, vuennu l’Italia risurgimintata.

 

Sta cosa pinsò Gasparazzu, a Bronti è giunta l’ura di la riscossa,

finì lu tiempu di lu feudalesimu, nuddru cchiù ni spaccherà l’ossa,

cussì pinsannu lu populu giustiziò, seculi di angherii e supprusi,

 Bixiu purtava ordini Riali, a li dispirati fucilò e ni li galeri, nchiusi.

 

Ancora na vota, lu sciauru di la giustizia arristà ntappatu,

arrivannu li piamuntisi, pi lu populu nenti avissi cangiatu,

ni darannu un nomi nuevu, “siciliani di l’Italia ungiuta”,

turnammu ad aviri fami, pezzi nculu e nuddru ca t’aiuta.

 

Ma nannu, surfataru anarfabeta, cumbattenti di la granni guerra,

ni lu friddu di la trincea, avia lu nimicu ntra un parmu di terra,

taliannusi capieru,ca tra un surfataru e un muraturi nun c’è diffirenza,

ma allura picchì, du prulitari s’avianu  sparari ncoddru, senza spiranza.

 

Na vintina d’anni passaru, lu sangu culava  callu callu di la prima carnificina,

quannu un pugnu di foddri, pinsaru, di accuminciari la secunna ammazzatina,

miliuna di muerti stinnicchiati, migliaia di fimmini viduvi e figli senza patri,

a moriri su chiddri ca nun annu nenti, Guerra!! sintenzianu li putenti vili e latri.

 

Anchi chista finì finarmenti, arriva forsi la giustizia suciali e la dimucrazia,

lu fatalismu lassa lu puestu alla spiranza,forsi di li feudi ora si farà  pulizia,

allura avanti, è la vota bona, tecchia di terra, pi nuantri abbasta e avanza,

ma mafia e baruna, cuntrari, nveci di pani, sparanu chiummu intra la panza.

 

Ancora oi siemmu cumminti, ca chistu munnu avissi a cangiari,

misimu li piedi ni la luna, nzina comu è fattu Marti iammu a taliari,

pi ignavia, cruvicammu uemini di giustizia, muerti di mafia ni li tabbuta,

seculi passaru, acqua ni li vaddruna, tragedia sicula nun è mai finuta.

 

            Ottobri 2006                                                                                                   

                                                          

               a mia madre                                                                               

                                                                               Totò Treppiedi