Lu Balluttaggiu

 

 

Si ni vannu finarmenti / a la casa li Cummissari

e ccu iddri si ni vannu / certi stori dunci e amari.

Torna arrieri la Pulitica / di li vasati e abbrazzi

a Sinnacu di lu paisi / si candidaru du carcarazzi.

 

Una è signurineddra / abbirsata, simpaticuna

darrieri genti di panza / pulitici cu li cugliuna,

l’antru è omu di  populu / veru e propriu brualinaru

però avi un difittieddru / parla sulu carcararu.

 

L’intinzioni è di purtari / lu prugressu a nova vita

si ni vannu a cuntu d’iddri / nun canuscinu la zita,

ma lu populu sciglì / granni maggiuranza vera

chiddru c’avi li supracciglia / cu la forma di pampera.

 

Ma un tintu cunsigliu / però ci vinni datu

megliu curriri sulu / ca malu accumpagnatu,

sta cosa ci piacì / si misi un punci ntesta

cussì l’antri ncucchiati / ci ponnu fari a festa.

 

Passannu pò lu tiempu / si potrà addunari

ca cu mangia sulu / si po’ anchi affucari

è certu miegliu aviri / cumpagnia e cunfortu

picchì è facili passari / di la ragiuni a  tortu.

 

 

 

 

Caniattì li 30 Giugnu 2006

 

 

                                                                          Totò Treppiedi            

Lu guvernu di caniattì

 

 Ni sti urtimi elezioni / parissi succediri un tirrimotu

 

la gintuzza ncazzatigna / cangià tuttu cu lu votu,

 

acchianà un Sinnacu nuevu / di lu populu assai stimatu

 

ora tutti ccà aspittammu / sarà promossu o rimannatu ?

 

 

Vicinu a iddru c’è na quatriglia / fimmini e uemini beni abbirsati

 

l’annu aiutari ni lu guvernu / ntantu si spartinu l’assissurati.

 

Ognunu fici li scoli anti / nun mancanu certu di vuluntà

 

l’auguriu è ca li mpidugli / saprannu risorbiri di sta città.

 

 

Vulissi lu cielu ca finarmenti / l’acqua arrivassi tutti li iorna,

 

miraculu fussi ca lu spazzinu / passassi oi e dumani ritorna,

 

un viaggiu scanzu a patri Iachinu / truvari li strati senza pirtusa

 

 cu avi bisuegnu darici aiutu / rapiri la porta a ccu l’avia chiusa.

 

 

 

Caniattì li 18 Austu 2006

 

 

                                                     Totò Treppiedi

 

 

 

HABEMUS PRISIDENTI

 

 

Doppu tantu tribulari, lu Cunsigliu finarmenti,

 

cu un votu monupartisan, eleggì lu Prisidenti,

 

nesci di ccà, trasi di ddrà, alla fini c’è d’essiri fieri,

 

pari avissi  cangiatu, cchiù squatri di bobo Vieri.

 

 

Cunvoca lu Cunsigliu, cuntrolla l’opra,  li muvimenti,

 

talia l’uecchi di un Cunsiglieri,  già sapi chiddru c’avi in menti,

 

meglia scelta nun si potti fari, finarmenti lu cerchiu quatra,

 

a reggiri li sorti di lu  Cunsigliu, ci vulia un pisichiatra.

 

 

D’ora in pò, li cosi andrannu, cu ordini, a passu d’oca,

 

cu avrà da ridìri,  lu facissi,  piettu in fora e  vuci roca,

 

finieru li tiempi, di lu burdellu istituzionali,

 

a mintiri li cosi a puestu, arrivà lu Fidirali.

 

 

 

 

Caniattì Ottobri 2006

 

                                                                                      Totò Treppiedi

 

 

 

LU GRAN CUNSIGLIU

 

 

 

Nchiusi a cerchiu in Municipiu / trenta poviri cristiani

 

tiranu lu sceccu pi la cuda / e s’ammazzanu comu cani

 

l’mpressioni è ca la mula / avissi a sgravari finarmenti

 

figliannu tra tanti aspiranti / di lu Cunsigliu lu Prisidenti.

 

 

 

Chiddru è buenu cu li foddri cummatti / ma di na tarantula è muzzicatu

 

l’antru è nicu avi arti e spirtizza /ma apparteni a un certu passatu

 

forsi è miegliu in miezzu a tanti / scegliri un bravu carusazzu

 

ca cu puisia e mudirazioni / lassassi tranquillu a Carcarazzu.

 

 

 

Forsi putissi lu zì Peppi / ncucchiari li testi a na puecu di genti

 

ma avi lu vetu di li stessi amici / famusi pi aviri la testa vacanti.

 

Puestu ora nun sacciu / comu sta storia andrà a finìri

 

ma pi ccu talia di fora / nun è certu na cosa bella vidìri.

 

 

Caniattì li 8 Austu 2006

 

 

                                                     Totò Treppiedi

 

 

 

 

Lu guvernu di caniattì

 

 

 

Ni sti urtimi elezioni / parissi succediri un tirrimotu

 

la gintuzza ncazzatigna / cangià tuttu cu lu votu,

 

acchianà un Sinnacu nuevu / di lu populu assai stimatu

 

ora tutti ccà aspittammu / sarà promossu o rimannatu ?

 

 

Vicinu a iddru c’è na quatriglia / fimmini e uemini beni abbirsati

 

l’annu aiutari ni lu guvernu / ntantu si spartinu l’assissurati.

 

Ognunu fici li scoli anti / nun mancanu certu di vuluntà

 

l’auguriu è ca li mpidugli / saprannu risorbiri di sta città.

 

 

Vulissi lu cielu ca finarmenti / l’acqua arrivassi tutti li iorna,

 

miraculu fussi ca lu spazzinu / passassi oi e dumani ritorna,

 

un viaggiu scanzu a patri Iachinu / truvari li strati senza pirtusa

 

 cu avi bisuegnu darici aiutu / rapiri la porta a ccu l’avia chiusa.

 

Caniattì li 18 Austu 2006

 

  Totò Treppiedi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu Sigritariu Ginirali

 

 

 

Quant’è duru stu travagliu / di Sigretariu Ginirali

uecchi apierti sempri attentu / e nun nesciri di lu legali

Cunsigliu, Giunta e Sinnacu / fannu tutti na mpurnata

chi fatica stu ammuttari / tanti scecchi di muntata.

 

 

Pi furtuna lu pariri / alla fini è sempri d’iddru

si però pi casu sbaglia / la testa tiranu comu un gaddru

l’anuri è granni lu stipendiu buenu / ni stu locu cittadinu

ma li cosi assai cangiaru / grazi a lu strunzu di Bassaninu.

 

 

Si nun ti guardi darrè e davanti / ti ritrovi in lista d’attisa

cu ducientu culleghi arraggiati / ca ti tiranu la cammisa

porta giudiziu e testa saggia / ni la seggia sta assittatu

ma si c’è propriu bisuegnu / tecchia di coddra e resta attaccatu.

 

 

 

 

                     Dicembri 2006                                

 

                                                                        Totò Treppiedi

 

 

 

Lu scantu di lu scuru

 Ci fu un mumentu ni stu paisi / ca lu tiempu era scurusu

agghiurnava ogni matina / quarchi cadaviri intra un pirtusu

la Caniattì di li cientu paisa / ca pruduciva prusperità

miezzu na faida si vinni a truvari / ca s’ammazzava senza pietà.

 

 Si scannavanu comu vutieddri / pi aviri lu scettru di lu cumannu

cu avissi vinciutu putìa mangiari / in un lemmu d’oru senza lu funnu

c’era ferocia mai vista a lu munnu / tra cosa noscia e li stiddrari

arrivannu a lu puntu tali / di du magistrati nzina ammazzari.

 

 

 Ora la mafia pari nfussata / comu na tarpa sutta la terra

finì lu tiempu di la lupara / cu lu cumputer si fà la guerra

povira terra lusciu nun vidi / si nun riconquisti la tò dignità

allura ncucchiati nsiemi luttammu / contru mafia e marvagità.